Інші нестандартні елементи

Пропонуємо on 27 Feb , 2015

Зовнішня реклама в провідних країнах світу ‑ це високорозвинена рекламна галузь, в яку залучено найновітніші технології рекламних засобів, що гармонійно вписуються у міське середовище, з урахуванням типології його елементів, архітектурних, функціонально-планувальних та історико-культурних чинників. Концепція  розміщення та експлуатації об’єктів зовнішньої реклами та інформації у місті Херсоні на 2011 – 2014 роки (далі – Концепція) формулює цілі, зміст, напрямки, пріоритети та завдання організації зовнішнього рекламного оформлення міста разом із визначенням принципів та способів їх реалізації. Сукупність механізмів їх здійснення становить політику органів місцевого самоврядування у сфері розміщення рекламних засобів та зовнішньої реклами. Концепція спрямована на те, щоб завдяки її реалізації закласти підвалини і здійснити перехід на якісно новий рівень забезпечення мешканців та гостей міста зовнішньою рекламою.

Нестандартний декоративний елемент

Нестандартний декоративний елемент

Метою впровадження Концепції є:

  • формування зовнішнього рекламного оформлення міста, яке відповідає сучасним вимогам дизайну, з урахуванням типології елементів міського середовища, архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних, громадсько-політичних та соціально-психологічних чинників;
  • створення сприятливих умов для збільшення обсягів інвестування у розробку і впровадження найновітніших технологій рекламних засобів та надходжень до міського бюджету;
  • створення конкурентного середовища в сфері розміщення рекламних засобів у  місті;
  • стимулювання та забезпечення безперешкодного впровадження сучасних світових рекламних технологій;
  • формування єдиного підходу всіх суб’єктів рекламної діяльності  до питань, що стосуються зовнішнього рекламного оформлення міста, у тому числі соціальної реклами;
  • удосконалення нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування із питань розміщення рекламних засобів та зовнішньої реклами, приведення їх у відповідність до чинного законодавства України;
  • поліпшення зовнішнього вигляду міста і забезпечення загальнодоступних та комфортних умов для життєдіяльності херсонців, включаючи комплексний, системний підхід до питань проектування, виробництва, установки та експлуатації рекламних конструкцій за рахунок переходу до впровадження нових типі вконструкцій як елементів міського дизайну поліпшеного зовнішнього  вигляду.

 

Галерея